وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  يزد لغايت 1/6/1392

 

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

 شهريور سال 84 (ابتدای دولت نهم)

پايان سال 91

وضعیت لغایت مرداد ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

181350

287451

294441

6990

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

36.51

48.3

49.1

0.8

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

4476

8406

8546

140

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

24.2

25.9

26.1

0.2

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

77595

780306

792513

12207

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

15.62

129.9

132.3

2.4

7

 سايت BTS

تعداد

67

228

232

4

8

 سايت ديتا

تعداد

12

26

26

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

0

20363

23761

3398

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

20

21

21

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

0

6

6

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

32

48

48

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

5

12

12

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

44

44

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

202

1111

1111

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟