وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  صدوق لغايت 1/7/1392

 

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت لغایت شهریور ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

13241

12081

-1160

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

39.1

35.3

-3.8

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5779

5405

-374

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

38.9

36.0

-2.9

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

17470

17515

45

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

51.59

51.18

0

7

 سايت BTS

تعداد

20

20

0

8

 سايت ديتا

تعداد

12

12

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

827

953

126

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

14

10

-4

11

سايت GSMروستائي

تعداد

10

10

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

48

48

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

17

17

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

159

206

47

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟