وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  ميبد لغايت 1/7/1392

 

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت لغایت شهریور ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

34021

36579

2558

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

40.19

42.7

2.5

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2725

3253

528

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

28.80

34

5.5

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

29029

29150

121

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

34

34

0

7

 سايت BTS

تعداد

30

30

0

8

 سايت ديتا

تعداد

7

7

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

2558

3086

528

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

7

11

4

11

سايت GSMروستائي

تعداد

4

4

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

30

30

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

4

4

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

101

101

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟