وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  اردكان لغايت 1/8/1392

 

 

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت لغایت مهر ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

31652

32546

894

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

38.95

41.06

2.1

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

4194

4366

172

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

29.60

30.77

1.2

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

28357

28458

101

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

35.90

35.90

0

7

 سايت BTS

تعداد

50

51

1

8

 سايت ديتا

تعداد

9

9

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

1746

2622

876

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

10

10

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

56

56

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

13

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

4

4

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

704

709

5

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟