وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  مهريز لغايت 1/8/1392

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت لغایت مهر ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

22599

23190

591

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

51.3

52.7

1.4

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

9753

9531

-222

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

63.6

62.9

-0.7

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

18764

18919

155

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

42.6

43.0

0

7

 سايت BTS

تعداد

38

38

0

8

 سايت ديتا

تعداد

13

13

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

793

1075

282

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

63

63

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

14

14

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

546

562

17

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟