وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  صدوق  لغايت 1/9/1392

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت لغایت مهر ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

13241

12074

-1167

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

39.1

39.6

0.5

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5779

5450

-329

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

38.9

40.2

1.3

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

17470

16458

-1012

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

51.59

53.98

2

7

 سايت BTS

تعداد

20

20

0

8

 سايت ديتا

تعداد

12

12

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

827

1080

253

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

14

10

-4

11

سايت GSMروستائي

تعداد

10

10

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

48

48

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

17

17

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

159

206

47

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟