وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  اردكان لغايت 1/10/1392

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت لغایت آذر ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

31652

33146

1494

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

38.95

41.74

2.8

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

4194

4513

319

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

29.60

31.80

2.2

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

28357

28550

193

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

35.90

35.96

0

7

 سايت BTS

تعداد

50

51

1

8

 سايت ديتا

تعداد

9

13

4

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

1746

2901

1155

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

10

12

2

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

56

70

14

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

12

-1

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

4

4

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

704

709

5

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟