وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  صدوق لغايت 1/10/1392

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت لغایت آذر ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

13241

12193

-1048

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

39.1

39.9

0.8

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5779

5491

-288

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

38.9

40.4

1.5

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

17470

16496

-974

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

51.59

53.93

2

7

 سايت BTS

تعداد

20

16

-4

8

 سايت ديتا

تعداد

12

9

-3

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

827

1144

317

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

14

10

-4

11

سايت GSMروستائي

تعداد

10

10

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط (ثابت و موبایل)

تعداد

48

58

10

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

16

12

-4

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

159

206

47

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟