وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  يزد لغايت 1/10/1392

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت لغایت آذر ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

287451

300194

12743

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

48.3

49.7

1.4

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

8406

6668

-1738

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

25.9

20.8

-5.1

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

780306

815148

34842

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

129.9

134.9

5.0

7

 سايت BTS

تعداد

228

237

9

8

 سايت ديتا

تعداد

26

40

14

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

20363

31082

10719

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

21

20

-1

11

سايت GSMروستائي

تعداد

6

6

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

34

36

2

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

12

12

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

44

46

2

15

فيبر نوري

كيلومتر

1111

1154

43

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟