وضعيت شاخصهاي مخابراتي استان /  دي  ماه

 

 

 

ديف‌

عنوان شاخص

واحد

وضعیت لغایت پایان سال 91

وضعیت لغایت دي ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

495445

489237

20265

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

45.4

47.2

1.3

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

45.80

49.67

1.7

4

 تلفن همگاني

تعداد

3693

1692

838

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

150

150

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

0

1021618

78440

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

0

92.3

0.2

8

 

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

سايت

131

137

6

9

منصوبه

 

 

پورت

35018

60742

25424

10

دایرشده

33996

50107

16111

11

شرکتهایPAP

منصوبه

44557

51589

7032

12

دایرشده

38931

42190

3259

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

1389

831

11

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

1.16

1.14

0.0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟