وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  اردكان  لغايت 1/11/1392

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت لغایت دهه فجر سال 92

عملکرد ابتدای سال92 تاکنون

عملکرد دهه فجر سال 91 لغایت دهه فجر 92

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

31652

33153

1501

1641

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

38.95

41.71

2.8

2.8

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

4194

4390

196

214

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

29.60

30.93

1.3

-23.3

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

28357

28592

235

292

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

35.90

35.97

0

0.2

7

 سايت BTS

تعداد

50

51

1

3

8

 سايت ديتا

تعداد

9

13

4

5

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

1746

2901

1155

1243

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

10

12

2

2

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

56

70

14

-26

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

12

12

0

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

4

4

0

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

704

709

5

5

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟