وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  بافق  لغايت 1/11/1392

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعیت لغایت دهه فجر سال 92

عملکرد ابتدای سال92 تاکنون

عملکرد دهه فجر سال 91 لغایت دهه فجر 92

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

16552

514

560

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

38.0

0.8

2.2

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2814

77

1159

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

30.7

-0.5

9.0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

18698

263

298

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

43.0

0.1

0.1

7

 سايت BTS

تعداد

30

2

1

8

 سايت ديتا

تعداد

4

0

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

1673

803

823

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

7

1

1

11

سايت GSMروستائي

تعداد

7

0

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

46

5

-38

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

6

0

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

0

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

1035

0

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟