وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  تفت لغايت 1/11/1392

 

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت لغایت دهه فجر سال 92

عملکرد ابتدای سال92 تاکنون

عملکرد دهه فجر سال 91 لغایت دهه فجر 92

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

 

39089

809

 

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

27757

28330

573

625

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

62.05

63.83

1.8

-1.3

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

17285

17476

191

208

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

62.70

63.96

1.3

-2.0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

16570

16587

17

87

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

37.11

37.20

0.09

0.1

7

 سايت BTS

تعداد

40

40

0

0

8

 سايت ديتا

تعداد

19

22

3

3

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

987

1583

596

625

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

32

32

0

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

13

13

0

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

246

260

14

-85

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

23

23

0

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

602

603

1

1

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟