وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  خاتم لغايت 1/11/1392

 

 

 

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت لغایت دهه فجر سال 92

عملکرد ابتدای سال92 تاکنون

عملکرد دهه فجر سال 91 لغایت دهه فجر 92

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

11577

11931

354

380

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

32.4

32.9

1

0.1

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3843

3901

58

65

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

27.6

28.0

0

1.4

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

12869

13030

161

230

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

36.0

35.9

0

0.0

 سايت BTS

تعداد

23

23

0

0

 سايت ديتا

تعداد

6

6

0

0

دایری ADSLمخابرات

پورت

846

1200

354

389

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

0

سايت GSMروستائي

تعداد

7

9

2

2

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

49

122

73

-53

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

13

0

0

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

0

فيبر نوري

كيلومتر

121

121

0

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟