وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  ميبد لغايت 1/11/1392

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت لغایت دهه فجر سال 92

عملکرد ابتدای سال92 تاکنون

عملکرد دهه فجر سال 91 لغایت دهه فجر 92

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

34021

37227

3206

3380

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

40.19

41.3

1.1

1.3

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2725

3326

601

624

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

28.80

30

1.5

-23.7

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

29029

30513

1484

709

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

34

34

0

-2.1

7

 سايت BTS

تعداد

30

37

7

7

8

 سايت ديتا

تعداد

7

11

4

5

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

2558

3547

989

1377

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

7

11

4

4

11

سايت GSMروستائي

تعداد

4

4

0

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

30

45

15

8

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

4

8

4

3

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

101

101

0

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟