وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  يزد لغايت 1/11/1392

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت لغایت دهه فجر سال 92

عملکرد ابتدای سال92 تاکنون

عملکرد دهه فجر سال 91 لغایت دهه فجر 92

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

287451

300639

13188

13883

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

48.3

49.7

1.3

4.1

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

6481

6710

229

301

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

25.9

20.9

-5.0

-4.8

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

780306

823019

42713

34923

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

129.9

136.0

6.1

10.6

7

 سايت BTS

تعداد

228

237

9

12

8

 سايت ديتا

تعداد

26

40

14

12

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

20363

31082

10719

12699

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

20

20

0

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

6

6

0

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

34

36

2

-12

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

12

12

0

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

44

46

2

2

15

فيبر نوري

كيلومتر

1111

1154

43

43

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟