وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  ابركوه  لغايت 1/12/1392

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعیت لغایت دهه فجر سال 91

پايان سال 91

وضعیت لغایت بهمن ماه سال 92

عملکرد ابتدای سال92 تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

19021

19361

20186

825

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

42

40.93

42.2

1.2

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5256

5267

5334

67

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

36.3

34.1

34.3

0.2

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

25780

25800

26175

375

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

54

54.5

54.7

0.2

7

 سايت BTS

تعداد

25

25

25

0

8

 سايت ديتا

تعداد

13

13

13

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

1016

1103

1772

669

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

5

5

6

1

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

79

45

54

9

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

13

13

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

3

3

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

170

170

170

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟