وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  اردكان  لغايت 1/12/1392

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعیت لغایت دهه فجر سال 91

پايان سال 91

وضعیت لغایت بهمن ماه سال 92

عملکرد ابتدای سال92 تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

31512

31652

33153

1501

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

38.89

38.95

41.71

2.8

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

4176

4194

4390

196

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

54.25

29.60

30.93

1.3

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

28300

28357

28592

235

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

35.8

35.90

35.97

0

7

 سايت BTS

تعداد

48

50

51

1

8

 سايت ديتا

تعداد

8

9

13

4

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

1658

1746

2901

1155

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

10

10

12

2

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

96

56

70

14

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

12

12

12

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

4

4

4

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

704

704

709

5

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟