وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  بافق  لغايت 1/12/1392

 

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعیت لغایت دهه فجر سال 91

پايان سال91

وضعیت لغایت بهمن ماه سال 92

عملکرد ابتدای سال92 تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

15992

16038

16552

514

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

35.85

37.2

38.0

0.8

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

1655

2737

2814

77

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

21.76

31.2

30.7

-0.5

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

18400

18435

18698

263

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

42.88

42.9

43.0

0.1

7

 سايت BTS

تعداد

29

28

30

2

8

 سايت ديتا

تعداد

4

4

4

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

850

870

1673

803

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

6

6

7

1

11

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

7

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

84

41

46

5

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

6

6

6

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

3

3

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

1035

1035

1035

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟