وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  خاتم  لغايت 1/12/1392

 

 

عنوان شاخص

شاخص

وضعیت لغایت دهه فجر سال 91

پايان سال 91

وضعیت لغایت بهمن ماه سال 92

عملکرد ابتدای سال92 تاکنون

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

11551

11577

11931

354

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

32.8

32.4

32.9

1

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3836

3843

3901

58

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

26.6

27.6

28.0

0

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

12800

12869

13030

161

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

35.9

36.0

35.9

0

 سايت BTS

تعداد

23

23

23

0

 سايت ديتا

تعداد

6

6

6

0

دایری ADSLمخابرات

پورت

811

846

1200

354

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

15

0

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

9

2

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

175

49

122

73

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

13

13

0

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

2

0

فيبر نوري

كيلومتر

121

121

121

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟