وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  مهريز  لغايت 1/12/1392

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعیت لغایت دهه فجر سال 91

پايان سال 91

وضعیت لغایت بهمن ماه سال 92

عملکرد ابتدای سال92 تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

22513

22599

23530

931

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

51.95

51.3

53.4

2.2

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

9733

9753

9643

-110

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

60.71

63.6

64.0

0.4

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

18700

18764

19117

353

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

42.6

42.6

43.4

1

7

 سايت BTS

تعداد

38

38

38

0

8

 سايت ديتا

تعداد

12

12

12

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

766

793

1157

364

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

7

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

196

63

73

10

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

12

12

12

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

546

546

562

17

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟