وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  ميبد  لغايت 1/12/1392

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعیت لغایت دهه فجر سال 91

پايان سال 91

وضعیت لغایت بهمن ماه سال 92

عملکرد ابتدای سال92 تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

33847

34021

37227

3206

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

40.05

40.19

41.3

1.1

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2702

2725

3326

601

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

54.00

28.80

30

1.5

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

29804

29029

30513

1484

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

36

34

34

0

7

 سايت BTS

تعداد

30

30

37

7

8

 سايت ديتا

تعداد

6

7

11

4

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

2170

2558

3547

989

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

7

7

11

4

11

سايت GSMروستائي

تعداد

4

4

4

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

37

30

45

15

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

5

4

8

4

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

101

101

101

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟