وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان يزد لغايت 1/12/1392

 

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعیت لغایت دهه فجر سال 91

پايان سال 91

وضعیت لغایت بهمن ماه سال 92

عملکرد ابتدای سال92 تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

286756

287451

300639

13188

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

45.60

48.3

49.7

1.3

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

6409

6481

6710

229

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

25.70

25.9

20.9

-5.0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

788096

780306

823019

42713

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

125

129.9

136.0

6.1

7

 سايت BTS

تعداد

225

228

237

9

8

 سايت ديتا

تعداد

28

26

40

14

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

18383

20363

31082

10719

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

20

20

20

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

6

6

6

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

48

34

36

2

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

12

12

12

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

44

44

46

2

15

فيبر نوري

كيلومتر

1111

1111

1154

43

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟