وضعيت شاخصهاي مخابراتي استان /  اسفند ماه

 

 

ديف‌

عنوان شاخص

واحد

وضعیت لغایت پایان سال 91

وضعیت لغایت اسفند ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

495445

494072

25100

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

45.4

47.5

1.6

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

45.80

50.11

2.1

4

 تلفن همگاني

تعداد

3693

1669

861

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

150

150

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

0

1032081

88903

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

0

93.0

0.9

8

 

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

سايت

131

137

6

9

منصوبه

 

 

پورت

35018

66448

31430

10

دایرشده

33996

53826

19830

11

شرکتهایPAP

منصوبه

44557

66865

22308

12

دایرشده

38931

44118

5187

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

1389

831

11

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

1.16

1.93

0.3

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟