وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان اردكان لغايت 1/1/1393

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت پایان سال 92

عملکرد  سال92

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

31652

33548

1896

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

38.95

42.13

3.2

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

4194

4399

205

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

29.60

30.98

1.4

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

28357

28685

328

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

35.90

36.02

0.12

7

 سايت BTS

تعداد

50

53

3

8

 سايت ديتا

تعداد

9

13

4

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

1746

2901

1155

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

10

12

2

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

56

70

14

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

12

12

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

4

4

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

704

709

5

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟