وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان بافق لغايت 1/1/1393

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال91

وضعیت پایان سال 92

عملکرد  سال92

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

16038

16651

613

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

37.2

38.1

0.9

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2737

2822

85

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

31.2

20.7

-10.5

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

18435

18794

359

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

42.9

43.1

0.2

7

 سايت BTS

تعداد

28

30

2

8

 سايت ديتا

تعداد

4

4

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

870

1673

803

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

6

7

1

11

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

41

46

5

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

6

6

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

3

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

1035

1035

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟