وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان مهريز  لغايت 1/1/1393

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت پایان سال 92

عملکرد  سال92

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

22599

23716

1117

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

51.3

53.9

2.6

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

9753

9672

-81

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

63.6

64.4

0.8

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

18764

19232

468

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

42.6

43.7

1

7

 سايت BTS

تعداد

38

38

0

8

 سايت ديتا

تعداد

12

12

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

793

1157

364

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

63

73

10

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

12

12

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

546

562

17

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟