وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان ميبد  لغايت 1/1/1393

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت پایان سال 92

عملکرد  سال92

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

34021

37462

3441

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

40.19

41.5

1.3

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2725

3357

632

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

28.80

30.5

1.7

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

29029

30620

1591

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

34

34

0

7

 سايت BTS

تعداد

30

37

7

8

 سايت ديتا

تعداد

7

11

4

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

2558

3547

989

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

7

11

4

11

سايت GSMروستائي

تعداد

4

4

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

30

45

15

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

4

8

4

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

101

101

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟