وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان ابركوه   لغايت 1/2/1393

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

پايان سال 92

وضعیت لغایت فروردین ماه 93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

19361

20186

20256

70

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

40.93

42.19

42.2

0

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5267

5334

5334

0

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

34.1

34.2

34.2

0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

25800

26277

26282

5

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

54.5

54.7

54.7

0

7

 سايت BTS

تعداد

25

25

25

0

8

 سايت ديتا

تعداد

13

13

13

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

1103

1772

1772

0

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

5

6

6

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

45

54

54

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

13

13

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

3

3

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

170

170

170

0

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟