وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان اردكان  لغايت 1/2/1393

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان
سال 91

پايان
سال 92

وضعیت لغایت فروردین ماه 93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

31652

33548

33548

0

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

38.95

42.1

42.1

0

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

4194

4399

4399

0

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

29.6

31

31

0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

28357

28685

28685

0

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

35.9

36

36

0

7

 سايت BTS

تعداد

50

53

53

0

8

 سايت ديتا

تعداد

9

13

13

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

1746

2901

3324

423

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

10

12

12

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

56

70

70

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

12

12

12

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

4

4

4

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

704

709

709

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟