وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان بافق لغايت 1/2/1393

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال92

وضعیت لغایت فروردین ماه 93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

16651

16651

0

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

38.1

38.1

0

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2822

2822

0

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

20.7

20.7

0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

18794

18794

0

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

43.0

43.0

0

7

 سايت BTS

تعداد

30

30

0

8

 سايت ديتا

تعداد

4

4

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

1673

1673

0

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

7

7

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

46

46

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

6

6

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

3

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

1035

1035

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟