وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان تفت لغايت 1/2/1393

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 92

وضعیت لغایت فروردین ماه 93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

 

39089

809

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

28435

28435

0

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

64.21

64.21

0

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

17493

17493

0

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

#####

228.11

0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

16703

16703

0

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

37.20

37.72

0.5

7

 سايت BTS

تعداد

40

40

0

8

 سايت ديتا

تعداد

22

22

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

1583

1583

0

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

32

32

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

13

13

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

260

260

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

23

23

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

603

603

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟