وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان ميبد لغايت 1/2/1393

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 92

وضعیت لغایت فروردین ماه 93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

37462

37462

0

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

41.39

41.4

0

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3357

3357

0

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

30.52

31

0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

30620

30620

0

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

34

34

0

7

 سايت BTS

تعداد

37

37

0

8

 سايت ديتا

تعداد

11

11

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

3547

3547

0

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

11

11

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

4

4

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

45

45

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

8

8

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

101

101

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟