وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان يزد لغايت 1/2/1393

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 92

وضعیت لغایت فروردین ماه 93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

304264

304519

255

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

50.1

50.1

0

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

6769

6807

38

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

21.2

21.2

0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

832729

832729

0

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

136.9

136.9

0

7

 سايت BTS

تعداد

237

237

0

8

 سايت ديتا

تعداد

40

40

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

31082

31082

0

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

20

20

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

6

6

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

36

36

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

12

12

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

43

43

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

1154

1154

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟