وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان خاتم لغايت 1/3/1393

 

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 92

وضعیت لغایت اردیبهشت ماه 93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

11991

12010

19

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

32.9

32.9

0

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3904

3910

6

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

14.3

28.0

14

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

13091

13115

24

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

35.9

36.0

0

7

 سايت BTS

تعداد

23

23

0

8

 سايت ديتا

تعداد

6

6

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

1200

1200

0

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

122

122

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

13

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

121

121

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟