وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان ابركوه لغايت 1/4/1393

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 92

وضعیت لغایت خردادماه سال 93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

19916

20020

104

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

41.50

41.6

0.1

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5334

5395

61

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

34.2

34.5

0.3

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

26277

26346

69

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

54.7

54.7

0

7

 سايت BTS

تعداد

25

25

0

8

 سايت ديتا

تعداد

13

13

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

1982

2099

117

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

5

5

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

54

54

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

13

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

3

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

170

170

0

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟