وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان بافق لغايت 1/4/1393

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال91

پايان سال92

وضعیت لغایت خردادماه سال 93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

16038

16651

12392

-4259

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

37.2

38.1

28.2

-10

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2737

2822

5575

2753

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

31.2

20.7

40.8

20

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

18435

18794

16584

-2210

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

42.9

43.0

37.8

-5

7

 سايت BTS

تعداد

28

30

17

-13

8

 سايت ديتا

تعداد

4

4

10

6

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

870

1673

1409

-264

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

6

7

10

3

11

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

10

3

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

41

46

58

12

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

6

6

12

6

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

3

3

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

1035

1035

1035

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟