وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان اشكذر لغايت 1/4/1393

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 92

وضعیت لغایت خردادماه سال 93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

12338

12027

-311

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

40.1

38.9

-1

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5545

3917

-1628

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

39.8

28.1

-12

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

16536

13146

-3390

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

53.7

42.52

-11

7

 سايت BTS

تعداد

17

23

6

8

 سايت ديتا

تعداد

9

6

-3

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

1315

1472

157

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

10

15

5

11

سايت GSMروستائي

تعداد

10

7

-3

12

 روستاهاي داراي ارتباط (ثابت و موبایل)

تعداد

58

122

64

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

12

13

1

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

205.9

158

-48

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟