وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  مهريز لغايت 1/5/1393

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 92

وضعیت لغایت تیرماه سال 93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

23716

23963

247

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

53.9

54.5

1

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

9672

9757

85

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

64.5

65.4

0.9

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

19232

19363

131

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

43.7

44.0

0.3

7

 سايت BTS

تعداد

36

36

0

8

 سايت ديتا

تعداد

12

13

1

9

سایت دیتا uso

تعداد

0

5

5

10

دایری ADSLمخابرات

پورت

1399

1762

363

11

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

12

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

13

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

73

73

0

14

دفاتر ICTروستائي

تعداد

12

12

0

15

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

16

فيبر نوري

كيلومتر

562

574

12

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟