وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  يزد لغايت 1/6/1393

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 92

وضعیت لغایت هفته دولت سال 93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

304264

308304

4040

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

50.0

50.03

0.03

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

8812

9062

250

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

27.5

28.2

0.7

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

832729

872751

40022

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

136.9

142.5

5.5

7

 سايت BTS

تعداد

226

235

9

8

 سايت ديتا

تعداد

40

46

6

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

34503

40886

6383

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

20

20

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

6

6

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

36

36

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

12

12

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

43

43

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

1268

1279

11

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟