وضعيت شاخصهاي مخابراتي استان /  مرداد ماه

 

 

ديف‌

عنوان شاخص

واحد

وضعیت لغایت پایان سال 92

وضعیت لغایت تير 93

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

494072

500072

6000

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

47.5

47.8

0.3

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

50

50.32

0.3

4

 تلفن همگاني

تعداد

1669

1523

146

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

150

150

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

1032081

1073068

40987

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

93

97.4

4.5

8

 

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

سايت

137

145

8

9

منصوبه

 

 

پورت

66448

50

50

10

دایرشده

53826

74448

8000

11

شرکتهایPAP

منصوبه

66865

67985

1120

12

دایرشده

44118

45183

1065

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

831

834

2

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

1.20

0.91

0

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟