وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  يزد لغايت 1/9/1393

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 92

وضعیت لغایت آبان ماه 93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

304264

310706

6442

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

50.0

50.03

0.03

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

8812

9150

338

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

27.5

28.4

0.9

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

832729

880468

47739

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

136.9

142.9

6.0

7

 سايت BTS

تعداد

226

238

12

8

 سايت ديتا

تعداد

40

46

6

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

34503

47256

12753

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

20

20

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

6

6

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

36

36

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

12

12

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

43

43

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟