وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان  ابرکوه   لغایت 1/10/1393

 

ردیف

عنوان شاخص

شاخص

پایان سال 92

وضعیت لغایت  آذرماه سال93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بکارتلفن ثابت

شماره

19916

20020

104

2

ضریب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

42

41

0

3

مشغول بکار تلفن ثابت روستایی

شماره

5334.0

5395.0

61.00

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 

درصد

34

34

0

5

  مشغول بکارتلفن همراه

شماره

26277

26401

124

6

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

55

54

0

7

 سایت BTS

تعداد

24.0

25.0

1

8

 سایت دیتا

تعداد

13

13

0

9

سایت دیتا uso

تعداد

0

3

3

10

مشغول بکار ADSL مخابرات

پورت

1982

2670

688

11

 مراکز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

12

سایت GSM روستائی

تعداد

5

5

0

13

 روستاهای دارای ارتباط

تعداد

54

54

0

14

دفاتر ICT روستائی

تعداد

13

13

0

15

دفاتر خدمات ارتباطی شهری

تعداد

3

3

0

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟