وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان  اردکان  لغایت 1/10/1393

 

ردیف

عنوان شاخص

شاخص

پایان
سال 92

وضعیت لغایت  آذرماه سال93

عملکرد ابتدای سال93 تاکنون

1

  مشغول بکارتلفن ثابت

شماره

33548

34738

1190

2

ضریب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

42.1

43.2

1.14

3

مشغول بکار تلفن ثابت روستایی

شماره

4399

4581

182

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 

درصد

31.0

31.2

0.2

5

  مشغول بکارتلفن همراه

شماره

28685

28819

134

6

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

35.9

35.9

0

7

 سایت BTS

تعداد

53

55

2

8

 سایت دیتا

تعداد

13

22

9

9

مشغول بکار ADSL مخابرات

پورت

3185

4362

1177

10

 مراکز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

11

سایت GSM روستائی

تعداد

11

11

0

12

 روستاهای دارای ارتباط

تعداد

69

70

1

13

دفاتر ICT روستائی

تعداد

12

12

0

14

دفاتر خدمات ارتباطی شهری

تعداد

4

4

0

15

فیبر نوری

کیلومتر

526

533

7

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟