وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان  بافق    لغایت 1/10/1393

 

 

ردیف

عنوان شاخص

شاخص

پایان سال92

وضعیت لغایت  آذرماه سال93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بکارتلفن ثابت

شماره

16391

16791

400

2

ضریب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

37.5

37.9

0.4

3

مشغول بکار تلفن ثابت روستایی

شماره

2562

2611

49

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 

درصد

27.2

26.6

-0.6

5

  مشغول بکارتلفن همراه

شماره

18794

18882

88

6

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

43.0

42.6

-0.4

7

 سایت BTS

تعداد

30

31

1

8

 سایت دیتا

تعداد

4

4

0

9

سایت دیتا uso

تعداد

0

3

3

10

مشغول بکار ADSL مخابرات

پورت

1980

3058

1078

11

 مراکز تلفن ثابت

تعداد

7

7

0

12

سایت GSM روستائی

تعداد

7

7

0

13

 روستاهای دارای ارتباط

تعداد

46

48

2

14

دفاتر ICT روستائی

تعداد

6

6

0

15

دفاتر خدمات ارتباطی شهری

تعداد

3

3

0

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟