وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان  تفت  لغایت 1/10/1393

 

 

ردیف

عنوان شاخص

شاخص

پایان سال 92

وضعیت لغایت  آذرماه سال93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

 

39089

809

1

  مشغول بکارتلفن ثابت

شماره

28435

28745

310

2

ضریب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

64.21

65.32

1

3

مشغول بکار تلفن ثابت روستایی

شماره

17493

17611

118

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 

درصد

64.10

65.02

0.9

5

  مشغول بکارتلفن همراه

شماره

16703

16740

37

6

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

37.20

38.04

0.8

7

 سایت BTS

تعداد

40

42

2

8

 سایت دیتا عادی

تعداد

22

22

0

9

سایت دیتا uso

تعداد

0

12

12

10

مشغول بکار ADSL مخابرات

پورت

1728

2515

787

11

 مراکز تلفن ثابت

تعداد

32

32

0

12

سایت GSM روستائی

تعداد

13

13

0

13

 روستاهای دارای ارتباط

تعداد

260

261

1

14

دفاتر ICT روستائی

تعداد

23

23

0

15

دفاتر خدمات ارتباطی شهری

تعداد

2

2

0

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟