وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان خاتم   لغایت 1/10/1393

 

ردیف

عنوان شاخص

شاخص

پایان
سال 92

وضعیت لغایت  آذرماه سال93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بکارتلفن ثابت

شماره

11991

12252

261

2

ضریب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

32.9

33.3

0.33

3

مشغول بکار تلفن ثابت روستایی

شماره

3904

3955

51

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 

درصد

28.0

28.3

0.3

5

  مشغول بکارتلفن همراه

شماره

13091

13185

94

6

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

35.8

35.8

0

7

 سایت BTS

تعداد

23

23

0

8

 سایت دیتا

تعداد

6

15

9

9

مشغول بکار ADSL مخابرات

پورت

1350

1956

606

10

 مراکز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

11

سایت GSM روستائی

تعداد

7

7

0

12

 روستاهای دارای ارتباط

تعداد

122

122

0

13

دفاتر ICT روستائی

تعداد

13

13

0

14

دفاتر خدمات ارتباطی شهری

تعداد

2

2

0

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟