وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان اشکذر   لغایت 1/10/1393

 

ردیف

عنوان شاخص

شاخص

وضعیت لغایت  آذرماه سال93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بکارتلفن ثابت

شماره

12838

500

2

ضریب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

41.1

1.0

3

مشغول بکار تلفن ثابت روستایی

شماره

5856

311

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 

درصد

42.5

2

5

  مشغول بکارتلفن همراه

شماره

16621

85

6

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

53.21

-0.6

7

 سایت BTS

تعداد

18

1

8

 سایت دیتا

تعداد

10

1

9

سایت دیتا uso

تعداد

2

2

10

مشغول بکار ADSL مخابرات

پورت

1849

534

11

 مراکز تلفن ثابت

تعداد

10

0

12

سایت GSM روستائی

تعداد

10

0

13

 روستاهای دارای ارتباط (ثابت و موبایل)

تعداد

58

0

14

دفاتر ICT روستائی

تعداد

12

0

15

دفاتر خدمات ارتباطی شهری

تعداد

2

0

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟