وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان  میبد   لغایت 1/8/1393

 

 

ردیف

عنوان شاخص

شاخص

پایان سال 92

وضعیت لغایت  آذرماه سال93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بکارتلفن ثابت

شماره

37462

38628

1166

2

ضریب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

41.39

42.0

1

3

مشغول بکار تلفن ثابت روستایی

شماره

3357

3443

86

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 

درصد

30.52

31

1

5

  مشغول بکارتلفن همراه

شماره

30620

30753

133

6

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

34

33

0

7

 سایت BTS

تعداد

37

37

0

8

 سایت دیتا

تعداد

11

12

1

9

سایت دیتا uso

تعداد

0

4

4

10

مشغول بکار ADSL مخابرات

پورت

3902

5571

1669

11

 مراکز تلفن ثابت

تعداد

11

11

0

12

سایت GSM روستائی

تعداد

4

4

0

13

 روستاهای دارای ارتباط

تعداد

45

45

0

14

دفاتر ICT روستائی

تعداد

8

8

0

15

دفاتر خدمات ارتباطی شهری

تعداد

2

2

0

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟