وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان  یزد  لغایت 1/10/1393

 

ردیف

عنوان شاخص

شاخص

پایان سال 92

وضعیت لغایت  آذرماه سال93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بکارتلفن ثابت

شماره

304264

312365

8101

2

ضریب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

50.0

50.03

0.03

3

مشغول بکار تلفن ثابت روستایی

شماره

8812

9190

378

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 

درصد

27.5

28.5

1.0

5

  مشغول بکارتلفن همراه

شماره

832729

880468

47739

6

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

136.9

142.8

5.8

7

 سایت BTS

تعداد

226

238

12

8

 سایت دیتا

تعداد

40

46

6

9

مشغول بکار ADSL مخابرات

پورت

34503

49349

14846

10

 مراکز تلفن ثابت

تعداد

20

20

0

11

سایت GSM روستائی

تعداد

6

6

0

12

 روستاهای دارای ارتباط

تعداد

36

36

0

13

دفاتر ICT روستائی

تعداد

12

12

0

14

دفاتر خدمات ارتباطی شهری

تعداد

43

43

0

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟